top of page

Läkemedel

Läkemedel – Läkemedelsrester släpps dagligen ut i Östersjön då varken kroppen eller reningsverken kan få bort alla läkemedelsrester idag. Läkemedels påverkan på växter och djur är inte helt kartlagt, men enligt de studier som finns kan man tydligt se negativa konsekvenser. T.ex. kan fiskar bli tvåkönade och glupska. 

 

Uppgift
Diskutera hur läkemedel kan komma ut i Östersjön.
Vilka källor finns det? Hur kan man minska utsläppen?


Länkar:
https://www.su.se/forskning/2.1117/naturvetenskap/klimat-hav-och-milj%C3%B6-lfartiklar/artiklar/l%C3%A4kemedel-p%C3%A5verkar-%C3%B6stersj%C3%B6ns-v%C3%A4xter-och-djur-1.176206    https://www.umu.se/reportage/lakemedelsrester-overallt-i-ostersjon/
https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/ostersjon---en-frisk-framtid
https://www.forskning.se/2017/08/02/lakemedel-som-lacker-ut-fara-for-livet-i-havet/

bottom of page