top of page

Hotet mot Östersjön - vatten i krissituationer

I slutet av oktober bjöd vi, inom ramen för vårt projekt Rädda Östersjön, in till ett seminarium om vårt viktigaste livsmedel; vatten. Kvällens föreläsare pratade om långsiktiga vattenplaner för kommunen utifrån ett samhällsperspektiv.

Seminariet hölls på Campus Roslagen i en lokal med det passande namnet; Havet och inleddes med mingel och lättare förtäring. Andréa Sylvén från Flygfyren och moderator Karolina Losell, från Roslagens Sparbanks Stiftelser hälsar publiken välkomna.

Kvällen avrundades med ett panelsamtal. I panelen satt kvällens föreläsare Andreas tillsammans med Emil Rydin, docent på Stockholms universitet och Christian Nordas, VD på Ålands vatten. Kvällens publik var engagerad och ställde en rad frågor inom området.

bottom of page