Plaster

Plaster är ett problem för plast tar lång tid för naturen att bryta ned och miljöfarliga ämnen kan frigöras. När plaster bryts ned frigörs även mikroplaster som åker runt i ekosystemet och till sist hamnar i djuren. Mikroplaster hör inte hemma i djuren.   

Länkar:
https://www.forskning.se/2017/06/27/snart-mer-plast-an-fisk/
https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/pa-jakt-efter-mikroplast
https://hsr.se/artiklar/fem-saker-som-ar-bra-att-veta-om-plast
https://www.nyteknik.se/miljo/sa-mycket-plast-flyter-omkring-i-haven-6913157
https://www.naturskyddsforeningen.se/havsplast