top of page

Skräp

Östersjön är inte lika påverkat av nedskräpning som vissa andra hav då länderna kring Östersjön har relativt bra sophanteringssystem. Ändock hamnar mycket skräp i Östersjön som inte borde hamna där. När skräpet sedan bryts ned kan farliga kemikalier frigöras eller så kan t.ex. djur fastna i ”spöknät”.

Uppgift

Klassen gör en skräpkartering med en enkel metod som testats vid Norrtälje Naturcentrum längs några strandområden och jämför. Karteringen görs med stöd av personal från Norrtälje Naturcentrum som kan välja platser och hjälpa till vid karteringen.
Kontakta Lotta Andersson på Norrtälje Naturcentrum


Länkar:
https://www.hallskargardenren.fi/sv/miljoinformation/nedskrapning/ostersjon
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/marint-skrap.html
https://www.havet.nu/?d=3485
https://hsr.se/fakta-om-skrapet

bottom of page