top of page

Skräp

Östersjön är inte lika påverkat av nedskräpning som vissa andra hav då länderna kring Östersjön har relativt bra sophanteringssystem. Ändock hamnar mycket skräp i Östersjön som inte borde hamna där. När skräpet sedan bryts ned kan farliga kemikalier frigöras eller så kan t.ex. djur fastna i ”spöknät”.Länkar:
https://www.hallskargardenren.fi/sv/miljoinformation/nedskrapning/ostersjon
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/marint-skrap.html
https://www.havet.nu/?d=3485
https://hsr.se/fakta-om-skrapet

bottom of page