top of page

Final Rädda Östersjön 2023

Så var det äntligen dags för final i projekt Rädda Östersjön 2023! Några representanter per klass med lärare samlades i lokalen med det passande namnet "Havet" på Campus Roslagen i Norrtälje för att presentera sina projekt för en jury som sett alla klassers filmer.

Presentationer.jpg
Juryn.jpg

Juryn överlägger

Vinnare Viby friskola Jack och Julia med Andrea och Karolina.jpg

Jack och Julia från den vinnande klassen Viby friskola omgiven av Andrea från Flygfyren och Karolina.

Långsjöskolan 8D.jpg
Roslags_edited.jpg

Roslagsskolan klass 9A tog hem tredje priset

Långsjöskolan klass 8D kan se fram emot bowling med klassen!

Vinnare Viby Friskola

Efter att under hela höstterminen arbetat med Östersjöns utmaningar och fördjupat sig i ämnen som exempelvis övergödning, överfiske, kemikalier, nedskräpning och plast, var det så dags att utse vilken av klasserna som tagit fram den mest kreativa handlingsplanen för hur var och en, tillsammans eller enskilt, kan bidra till att Rädda Östersjön. Alla medverkande klasser hade tagit fram fina filmbidrag!

Efter klasspresentationer var det dags för juryn att överlägga. 

Grattis till:

Viby Friskola som tog hem första priset: klassresan till Gröna Lund.

"Bra pedagogiskt grepp. Bra samklang mellan film och presentation. Stort kreativt engagemang. Extra roligt att cirkulär ekonomi lyftes"

Se den vinnande filmen här 
Not: Flygfyren arbetar löpande med sitt svinn som varierar från ve
cka till vecka. De arbetar med att minska svinnet men det som ändå går till spillo blir till biobränsle.

2:a pris Långsjöskolan 8D - Bowling för klassen

”Vetenskapligt perspektiv i filmen och tydlig fakta. Bra förslag på lösningar och presentation med en sammanfattning som summerade arbetet.”

 

3:e pris - Roslagsskolan 9A - "Klassfestkit" från Flygfyren

”Bra intervju med fiskeexpert och bra att ni valt att fördjupa er kunskp utanför skoltid – stort engagemang!”

"När det är mer skräp än fiskar i Östersjön då har vi problem"


Elev, Långsjöskolan

 

bottom of page