top of page

Fisk

Överfiske påverkar inte bara enskilda arter utan när en art överfiskas påverkas hela ekosystemet och hela havsmiljön kan hamna i obalans. 

 

Uppgift

Man kan göra enkla provfisken med speciella provfiskenät i samverkan med Erkenlaboratoriet. Vilka fiskar får man i Norrtäljeviken? Kvisthamraviken.... Jämför och förklara. Uppgiften genomförs med hjälp av Erkenlaboratoriets personal. Laboratoriet tillhandahåller båt och fiskenät. Endast två-tre elever kan följa med vid själva fisket, men näten med fångsten kan tas till Erkenlaboratoriet för urplockning och genomgång med hela klassen. Uppgiften begränsas av möjliga fisketillfällen under hösten (många andra vattendagar är bokade vid laboratoriet).
 

Kontakta Pia Larsson på Erkenlaboratoriet.

Länkar:
https://www.havet.nu/?d=33
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sa-paverkas-torsk-av-ohallbart-fiske-och-overgodning
https://havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1468/1468743_moksnes-et-al-----verfiske-en-milj--farlig-aktivitet.pdf

bottom of page