top of page


Havets hopp - en dag för Östersjön 19 juni

Välkommen till en dag i Societetsparken i Norrtälje med fokus på Östersjöns utmaningar och möjligheter framåt!

Societetsparken, Norrtälje kl. 12-16

 • Kl. 12 Besök utställarna i parken

 • Kl. 13.00 Välkommen från scenen

 • 13.05 Save the Baltic Sea: Intervju med vandrare från Litauen

 • 13.15  Norrtälje Vatten och Avfall:
  - Utökning av Lindholmens avloppsreningsverk och avancerad reningsteknik
  - Närsorterat förpackningsavfall

 • 13.40 Panelsamtal

 • 14.15-14.30 "Tant Tång" Lena Kautsky, Östersjöcentrum:
  - Återetableringsprojektet i Riddersholm

 • 14.30 - 15.00 - Musikunderhållning med Magellan

 • 15.00 - 15.15 Information om Nord Plus Horizontal-projektet.

 • 15.15 - 15.30 Rena Botten. Per Normark, ordförande i den ideell dykföreningen GUE Sweden som ligger bakom miljösatsningen.

 • 15.30 Tack och hej från scenen

I parken finns aktiviteter för hela familjen som sorteringsbasket, kika i akvarium, nödvattentank, rena botten-utställning, magnetfiske, tipspromenad med mera. Ta gärna med egen mugg och kaffe!

Genomförs inom ramen för projekt Rädda Östersjön, som är ett samarbete mellan Roslagens Sparbanks Stiftelser, Flygfyren och Norrtälje Vatten och Avfall.

Medarrangörer: Norrtälje Naturcentrum, Save the Baltic Sea och NordPlus Horizontal.

bottom of page