top of page

Workshop och utbildning kring Östersjön för 8:e-klassare

Lärorika, engagerande och aktiva dagar på Campus, om Östersjön och vårt viktiga vatten!

RaddaOstersjonWorkshop2021_Vattencentrum.jpg

I början av september hölls en workshop på Campus Roslagen för flera klasser från kommunen. 
Workshopparna var en ”Kick Off” för årets projekt Rädda Östersjön. Syftet är att de medverkande klasserna ska få ta fram en handlingsplan som fokuserar på en eller flera av Östersjöns olika utmaningar.

De som ansvarade för de olika workshopparna under dagen var Norrtälje Naturcentrum, Erkenlaboratoriet & Vattencentrum.

I samarbete med Erkenlaboratoriet fick eleverna bland annat lära sig om ekosystemet i Östersjön genom en lek på fotbollsplanen där de skulle låtsas vara exempelvis sälar, gäddor, räkor och alger, men precis som i riktiga Östersjön fanns det också både fisketrålar och miljögifter. Syftet var att skapa förståelse för hur känsligt ekosystemet kan bli om en eller flera viktiga delar slås ut av överfiske eller miljögifter.

I Naturcentrums workshop fick eleverna först illustrera olika delar av klimatpåverkan på havet i grupper och sedan även diskutera mer om nedskräpning. Vad är skillnaden på makroplaster och mikroplaster? Hur lång tid tar det för en mjölkkartong att brytas ner om den hamnar i havet? Det var några av frågorna som diskuterades.


 

RaddaOstersjonWorkshop2021_Erken.jpg
RaddaOstersjonWorkshop2021_Naturcentrum.jpg

Tillsammans med Vattencentrum fick eleverna lära sig mer om vattnets kretslopp, övergödning samt vad som händer med vattnet om till exempel syret försvinner från Östersjöns botten.

Nästa steg i projektet blir nu att varje klass ska ta fram en handlingsplan som beskriver en eller flera lösningar för Östersjöns utmaningar. Handlingsplanerna presenteras i form av en film under projektfinalen i slutet av oktober.

Projekt Rädda Östersjön är ett samarbete mellan Sparbanken, Sparbankens stiftelser och ICA Flygfyren

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial till de tre olika workshoparna:

Norrtälje Naturcentrum

Klimatförändringar - påverkan på Östersjön (pdf)
Plast och nedskräpning (pdf)

Vattencentrum

Rädda Östersjön (ppt)

Erkenlaboratoriet

Lite fisk och mycket gift (ppt)

bottom of page