Rädda Östersjön

En utmaning för att rädda Östersjön
 

I ett samarbete mellan Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser och ICA Kvantum Flygfyren har vi bjudit in elever i årskurs åtta till en höst med  möjlighet att fördjupa sig i Östersjöns utmaningar. Projektet för hösten 2022 är nu igng och totalt medverkar 20 klasser!
Alla medverkande klasser ska under hösten ta fram en handlingsplan, i form av en film, som beskriver de förslag till åtgärder man har tagit fram för en eller flera av Östersjöns utmaningar.

För att få en grund att stå på och för att inspireras bjuder vi in till en Workshop som handlar om Östersjöns utmaningar. Vidare kommer eleverna att få tillgång till inspelade panelsamtal där experter talar kring perspektiven; skräp & plast, näringsämnen, läkemedel, kemikalier och överfiske.
Utmaningen skulle kunna vara i form av ett temaarbete på skolan eftersom miljö- och hållbar utveckling ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne (skolverket.se).

Den 10 november presenteras arbetet för en jury som utser den vinnande klassen. 1:a pris är en heldag på Gröna Lund!

Inom ramen för projekt Rädda Östersjön arrangeras även i år ett öppet seminarium där temat är Östersjön med fokus på fiskenäringen. Seminariet är den 24 oktober och mer information kommer i våra olika kanaler.
 

Rädda Östersjön 2022 startar

Nyfikna och engagerade åttondeklassare deltog på dagens workshoppar kring Östersjöns utmaningar.

Läs om workshopen här

IMG_4713_webbad-1000jpg.jpg

Östersjöns utmaningar

 
160430_2_1113_Print.jpg

Om Tävlingen

 

Del 1 – Workshopen
Den 6-8 september bjuds samtliga medverkande klasser i årskurs 8 i Norrtälje kommun in till att vara med på en Workshop på Campus Roslagen vars syfte är att ge eleverna en inblick i Östersjöns utmaningar men också vilka möjliga lösningar som finns på problemen. Workshopen arrangeras i samverkan med:

​​Del 2 – Handlingsplanen
Varje klass får ta fram en handlingsplan för en eller flera av Östersjöns utmaningar som behandlas inom detta projekt. För önskat stöd i de olika ämnena samverka gärna med: Erkenlaboratoriet, Utvecklingscentrum för vatten samt Norrtälje Naturcentrum.


Del 3 - Tävling och final
Finalen äger rum torsdag den 10 november - då klassen ska presentera arbetet för en jury som utser det vinnande bidraget. Handlingsplanen presenteras i en film.

Den klass som gör den bästa handlingsplanen, i form av ett filmbidrag, vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund!
 

 
 
Tillsammans_för_Roslagen_116586917_1015

Om Projektet Rädda Östersjön

Vi vill genom detta projekt öka förståelsen för Östersjöns utmaningar så att vi gemensamt
kan åstadkomma en förbättring. Samtidigt vill vi genom detta projekt underlätta för skolorna
att jobba med detta ämne samtidigt som det är kopplat mot läroplanen. Varje klass ska gemensamt välja ut ett av de sju utmaningarna och göra en handlingsplan för den.

 

Har du frågor?

Ansvariga för projektet är Roslagens Sparbank, Sparbankens stiftelser samt ICA Flygfyren.

  • facebook
  • yelp

Tack för att du hör av dig!