top of page

Rädda Östersjön

En utmaning för att rädda Östersjön
 

I ett samarbete mellan Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser och ICA Kvantum Flygfyren bjuder vi in elever i årskurs åtta till en höst med möjlighet att fördjupa sig i Östersjöns utmaningar. Läsåret 2022 medverkade totalt 20 klasser!
Alla medverkande klasser får under hösten ta fram en handlingsplan, i form av en film, som beskriver de förslag till åtgärder man har tagit fram för en eller flera av Östersjöns utmaningar.

För att få en grund att stå på och för att inspireras inleds projektet med att klasserna deltar i workshoppar som handlar om Östersjöns utmaningar. Eleverna får också tillgång till inspelade panelsamtal där experter talar kring perspektiven; skräp & plast, näringsämnen, läkemedel, kemikalier och överfiske.
Den 16 november presenteras arbetet för en jury som utser den vinnande klassen.

Sista anmälningdag till hösten 2023 är den 31 maj och anmälan skickas till: karolina.losell@roslagenssparbank.se

Stort grattis till vinnarna i Rädda Östersjön 2022

  1. Ekebyholmsskolan klass 8

  2. Roslagsskolan 8 M

  3. Länna skola 8 A

Läs mer om finalen i Rädda Östersjön 2022 här

160430_2_1113_Print.jpg

Om Tävlingen 2023

 

Del 1 – Workshopen
Den 19-22 sep
tember bjuds samtliga medverkande klasser i årskurs 8 i Norrtälje kommun in till att vara med på en Workshop på Campus Roslagen vars syfte är att ge eleverna en inblick i Östersjöns utmaningar men också vilka möjliga lösningar som finns på problemen. Workshopen arrangeras i samverkan med:

​​Del 2 – Handlingsplanen
Varje klass får ta fram en handlingsplan för en eller flera av Östersjöns utmaningar som behandlas inom detta projekt. För önskat stöd i de olika ämnena samverka gärna med: Erkenlaboratoriet, Utvecklingscentrum för vatten samt Norrtälje Naturcentrum.


Del 3 - Tävling och final
Finalen äger rum torsdag den 16 november - då klassen ska presentera arbetet för en jury som utser det vinnande bidraget. Handlingsplanen presenteras i en film.

Den klass som gör den bästa handlingsplanen, i form av ett filmbidrag, vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund!
 

Om Tävlingen

Östersjöns utmaningar

"Det finns både hot och hopp för Östersjön"

På seminariet om Rädda Östersjön den 24 oktober 2022 diskuterades allt ifrån fiskars lekplatser, miljögifter och fiskekvoter av en kunnig panel.

Läs mer om vad som hände

Nästa öppna kvällsseminarium inom ramen för projekt Rädda Östersjön:

Onsdagen den 25 oktober 2023
i lokalen Havet på Campus Roslagen. Mer information kommer.

Om Projektet
Tillsammans_för_Roslagen_116586917_1015

Om Projektet Rädda Östersjön

Vi vill genom detta projekt öka förståelsen för Östersjöns utmaningar så att vi gemensamt
kan åstadkomma en förbättring. Samtidigt vill vi genom detta projekt underlätta för skolorna
att jobba med detta ämne samtidigt som det är kopplat mot läroplanen. Varje klass ska gemensamt välja ut ett av de sju utmaningarna och göra en handlingsplan för den.

Kontakt

Har du frågor?

Ansvariga för projektet är Roslagens Sparbank, Sparbankens stiftelser samt ICA Flygfyren.

  • facebook
  • yelp

Tack för att du hör av dig!

bottom of page