top of page

Rädda Östersjön

En utmaning för att rädda Östersjön
 

I ett samarbete mellan Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser och ICA Kvantum Flygfyren har vi bjudit in elever i årskurs åtta till en höst med  möjlighet att fördjupa sig i Östersjöns utmaningar. Läsåret 2022 medverkade totalt 20 klasser!
Alla medverkande klasser har under hösten tagit fram en handlingsplan, i form av en film, som beskriver de förslag till åtgärder man har tagit fram för en eller flera av Östersjöns utmaningar.

För att få en grund att stå på och för att inspireras har alla fått delta i en Workshop som handlar om Östersjöns utmaningar. Vidare har eleverna också haft tillgång till inspelade panelsamtal där experter talar kring perspektiven; skräp & plast, näringsämnen, läkemedel, kemikalier och överfiske.
Den 10 november presenterades arbetet för en jury som utsåg den vinnande klassen.

Stort grattis till vinnarna i Rädda Östersjön 2022

  1. Ekebyholmsskolan klass 8

  2. Roslagsskolan 8 M

  3. Länna skola 8 A

Läs mer om finalen i Rädda Östersjön 2022 här

"Det finns både hot och hopp för  Östersjön"

På seminariet om Rädda Östersjön den 24 oktober diskuterades allt ifrån fiskars lekplatser, miljögifter och fiskekvoter av en insatt panel.

Läs mer om vad som hände

Rädda Östersjön 2022 startar

Nyfikna och engagerade åttondeklassare deltog på dagens workshoppar kring Östersjöns utmaningar.

Läs om workshopen här

IMG_4713_webbad-1000jpg.jpg

Östersjöns utmaningar

Filmer
160430_2_1113_Print.jpg

Om Tävlingen

 

Del 1 – Workshopen
Den 6-8 september bjuds samtliga medverkande klasser i årskurs 8 i Norrtälje kommun in till att vara med på en Workshop på Campus Roslagen vars syfte är att ge eleverna en inblick i Östersjöns utmaningar men också vilka möjliga lösningar som finns på problemen. Workshopen arrangeras i samverkan med:

​​Del 2 – Handlingsplanen
Varje klass får ta fram en handlingsplan för en eller flera av Östersjöns utmaningar som behandlas inom detta projekt. För önskat stöd i de olika ämnena samverka gärna med: Erkenlaboratoriet, Utvecklingscentrum för vatten samt Norrtälje Naturcentrum.


Del 3 - Tävling och final
Finalen äger rum torsdag den 10 november - då klassen ska presentera arbetet för en jury som utser det vinnande bidraget. Handlingsplanen presenteras i en film.

Den klass som gör den bästa handlingsplanen, i form av ett filmbidrag, vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund!
 

Om Tävlingen
Om Projektet
Tillsammans_för_Roslagen_116586917_1015

Om Projektet Rädda Östersjön

Vi vill genom detta projekt öka förståelsen för Östersjöns utmaningar så att vi gemensamt
kan åstadkomma en förbättring. Samtidigt vill vi genom detta projekt underlätta för skolorna
att jobba med detta ämne samtidigt som det är kopplat mot läroplanen. Varje klass ska gemensamt välja ut ett av de sju utmaningarna och göra en handlingsplan för den.

Kontakt

Har du frågor?

Ansvariga för projektet är Roslagens Sparbank, Sparbankens stiftelser samt ICA Flygfyren.

  • facebook
  • yelp

Tack för att du hör av dig!

bottom of page