Rädda Östersjön

En utmaning för att rädda Östersjön
 

I ett samarbete mellan Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser och ICA Kvantum Flygfyren har vi bjudit in elever i årskurs åtta till en höst med  möjlighet att fördjupa sig i Östersjöns utmaningar.
Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar miljö och ett friskare vatten. Nu hoppas vi att ni tillsammans med oss vill vara med på denna resa och låta ungdomarna styra över sin framtid!
Utmaningen ligger i att presentera den mest kreativa handlingsplanen för hur var och en av oss, tillsammans eller enskilt, kan bidra till att rädda Östersjön. För att få en grund att stå på och för att inspireras bjuder vi in till en Workshop som handlar om Östersjöns utmaningar. Vidare kommer eleverna att få tillgång till inspelade panelsamtal där experter talar kring perspektiven; skräp & plast, näringsämnen, läkemedel, kemikalier och överfiske.
Utmaningen skulle kunna vara i form av ett temaarbete på skolan eftersom miljö- och hållbar utveckling ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne (skolverket.se).

I slutet av oktober presenteras arbetet för en jury som utser den vinnande klassen.

Sista anmälningsdag för tävlingen har varit, nu inväntar vi elevernas arbete under hösten.
 

Den 28 oktober blir det final, med presentationer av alla klassers arbete på Havet, Campus Roslagen. Varje klass utser 2-3 elevrepresentanter som medverkar under finalen.

Anmälan mailas till Karolina Losell senast den 20 oktober. - E-post: karolina.losell@roslagenssparbank.se Skriv hur många som kommer från er klass.

Final Rädda Östersjön 28 oktober

Världens väder - med Madeleine Westin

Världens väder.png

Läs om seminariekvällen om väder, klimatförändringar och Östersjöns utmaningar och få fördjupade kunskaper om klimatförändringar och hur vi alla kan bidra till ett välmående Östersjön.

Seminariekväll om väder, klimatförändringar och Östersjöns utmaningar

Svanbergs skola

Sparbanken och ICA Flygfyren besökte Svanberga skola på en dag när de skulle vandra två mil till sjön Narven för att utforska, fotografera och samla material till sina handlingsplaner om hur de tycker att vi alla kan var med och Rädda Östersjön.

 

Läs mer här.

Östersjöns utmaningar

 
160430_2_1113_Print.jpg

Om Tävlingen

Del 1 – Workshopen
Den 7-9 september bjuds samtliga medverkande klasser i årskurs 8 i Norrtälje kommun in till att vara med på en Workshop vars syfte är att ge eleverna en inblick i Östersjöns utmaningar men också vilka möjliga lösningar som finns på problemen. Workshopen arrangeras i samverkan med:

Läs mer om workshopen här

​​Del 2 – Handlingsplanen
Varje klass får ta fram en handlingsplan för en eller flera av Östersjöns utmaningar som behandlas inom detta projekt. För önskat stöd i de olika ämnena samverka gärna med: Erkenlaboratoriet, Utvecklingscentrum för vatten samt Norrtälje Naturcentrum.


Del 3 - Tävling och final
Finalen äger rum torsdag den 28 oktober kl.09.00-12.00, på Campus Roslagen. Handlingsplanen presenteras i en film.

Den klass som gör den bästa handlingsplanen, i form av ett filmbidrag, vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund!
 

 
 
Tillsammans_för_Roslagen_116586917_1015

Om Projektet Rädda Östersjön

Vi vill genom detta projekt öka förståelsen för Östersjöns utmaningar så att vi gemensamt
kan åstadkomma en förbättring. Samtidigt vill vi genom detta projekt underlätta för skolorna
att jobba med detta ämne samtidigt som det är kopplat mot läroplanen. Varje klass ska gemensamt välja ut ett av de sju utmaningarna och göra en handlingsplan för den.

 

Har du frågor?

Ansvariga för projektet är Roslagens Sparbank, Sparbankens stiftelser samt ICA Flygfyren.

  • facebook
  • yelp

Tack för att du hör av dig!