Rädda Östersjön

Svanberga Skola grupparbete webbad IMG_3

Följ med till Svanberga skola som är i full färd med att arbeta med sina handlingsplaner.

Svanberga Skola Drönare.jpg
 

Östersjöns utmaningar

Svanberga har högt flygande planer

160430_2_1113_Print.jpg

Om Tävlingen

Del 1 – Showtrucken
23-25 september kommer företaget Briggen Tre Kronor till Flygfyrens parkering med den mobila utställningen ”Expedition rädda Östersjön”, dit samtliga klasser i årskurs 8 i Norrtälje kommun är inbjudna att delta.

​​Del 2 – Panelsamtal
Vi kommer den 25 september publicera inspelade panelsamtal om Östersjöns utmaningar, på den här sidan.

Del 3 - handlingsplanen
Projektet avslutas med att varje klass får ta fram en handlingsplan för en av Östersjöns utmaningar som behandlas inom detta projekt.

Den klass som gör den bästa handlingsplanen vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna lund.

 

Om Projektet Rädda Östersjön

Vi vill genom detta projekt öka förståelsen för Östersjöns utmaningar så att vi gemensamt
kan åstadkomma en förbättring. Samtidigt vill vi genom detta projekt underlätta för skolorna
att jobba med detta ämne samtidigt som det är kopplat mot läroplanen. Varje klass ska gemensamt välja ut ett av de sju utmaningarna och göra en handlingsplan för den.

 

Har du frågor?

Ansvariga för projektet är Roslagens Sparbank, Sparbankens stiftelser samt ICA Flygfyren.

  • Instagram
 
  • Instagram