top of page

Rädda Östersjön

160430_2_1113_Print.jpg

Om Tävlingen 2023

 

Del 1 – Workshopen
Den 19-22 sep
tember bjöds samtliga medverkande klasser i årskurs 8 i Norrtälje kommun in till att vara med på en Workshop på Campus Roslagen med syfte att ge eleverna en inblick i Östersjöns utmaningar men också vilka möjliga lösningar som finns på problemen. Workshopen arrangerades  i samverkan med:

​​Del 2 – Handlingsplanen
Varje klass får ta fram en handlingsplan för en eller flera av Östersjöns utmaningar som behandlas inom detta projekt. För önskat stöd i de olika ämnena samverka gärna med: Erkenlaboratoriet, Utvecklingscentrum för vatten samt Norrtälje Naturcentrum.


Del 3 - Tävling och final
Finalen ägde rum torsdag den 16 november - då klassen ska presenterade arbetet för en jury som utser det vinnande bidraget. Handlingsplanen presenteras i en film.

Den klass som gör den bästa handlingsplanen, i form av ett filmbidrag, vinner inträde och åkband för en heldag på Gröna Lund!
 

Om Tävlingen

Grattis Viby Friskola till första vinsten!

Grattis till årets vinnare i projekt Rädda Östersjön:

1:a pris Klass 8 Viby friskola "Bra pedagogiskt grepp. Bra samklang mellan film & presentation. Stort kreativt engagemang. Extra roligt att cirkulär ekonomi lyftes."

2:a pris Långsjöskolan 8DEtt besök på Bowlinghallen i Norrtälje

3:e pris Roslagsskolan RN15A - Ett "klassfestkit" från Flygfyren

Läs mer om finalen

Vinnare Viby friskola.jpg
En utmaning för att rädda Östersjön
 

I ett samarbete mellan Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser och ICA Kvantum Flygfyren bjuder vi in elever i årskurs åtta till en höst med möjlighet att fördjupa sig i Östersjöns utmaningar.

Alla 18 medverkande klasser får under hösten ta fram en handlingsplan, i form av en film, som beskriver de förslag till åtgärder man har tagit fram för en eller flera av Östersjöns utmaningar.
För att få en grund att stå på och för att inspireras inleds projektet med att klasserna deltar i workshoppar som handlar om Östersjöns utmaningar. Eleverna får också tillgång till inspelade panelsamtal där experter talar kring perspektiven; skräp & plast, näringsämnen, läkemedel, kemikalier och överfiske.
Den 16 november presenterades arbet
et för en jury som utsåg den vinnande klassen.
 

Inledande workshop

​Höstens arbete inleddes med att Norrtälje Naturcentrum,
Erkenlaboratoriet och Utvecklingscentrum för vatten höll i varsin

workshop för de medverkande åttondeklasserna. 

Läs mer om uppstartsveckan

elever.png

Östersjöns utmaningar

Seminarium 25 oktober - Hoten mot Östersjön - vatten i krissituationer
 

I slutet av oktober 2023 hölls ett seminarium om vatten, inom ramen för projekt Rädda Östersjön med Norrtälje Vatten och Avfalls VD, Andreas Lindgren.

Läs mer om seminariet 

Läs mer om förra årets seminarium om fiske

Om Projektet
Tillsammans_för_Roslagen_116586917_1015

Om Projektet Rädda Östersjön

Vi vill genom detta projekt öka förståelsen för Östersjöns utmaningar så att vi gemensamt
kan åstadkomma en förbättring. Samtidigt vill vi genom detta projekt underlätta för skolorna
att jobba med detta ämne samtidigt som det är kopplat mot läroplanen. Varje klass ska gemensamt välja ut ett av de sju utmaningarna och göra en handlingsplan för den.

Kontakt

Har du frågor?

Ansvariga för projektet är Roslagens Sparbank, Sparbankens stiftelser samt ICA Flygfyren.

  • facebook
  • yelp

Tack för att du hör av dig!

bottom of page